正在加载中

最后更新于 2019年03月14日

如果刷了最新版的固件,你会发现键盘直接就是极度省电模式,而且有线的时候,指示灯这些都是不亮的,这那行啊,百度了半天都没有人分享出来过初始固件,于是联系了下售后客服,成功拿到可以点亮指示灯的固件,特此分享。

蓝奏云下载 密码:cvf6

  • weixiao kaixin tushetou jingkong deyi fanu liezui liuhan daku ganga bishi nanguo lihai qian yiwen numu tu yi haixiu se fadai minyan hehe henkaixin huaji biyiyan kuanghan maimeng shui xiaku penqi zhangzui pen aini ye niu laji ok chigua renshi kongbu shuai xiaoxiese touxiao huaixiao jingnu chihuai kaisang xiaoku koubi zhuangbi lianhong kanbujian shafa zhijing xiangjiao dabian yaowan redjing lazhu rizhi duocang chixigua hejiu xixi xiaopen goukun xiaobuchu shenme wusuowei guancha lajing chouyan xiaochi bie zhadanzui zhadanxiao

登录